top of page

Smått er FLOTT

Vi er en liten gruppe på 8 barn fra 0-3 år, to voksne og en barnehage lærer.

En førskolelærer er tilstede 1 dag per uke og som i tillegg fungerer som styrer/pedagogisk leder.

 

Barnehagen har lang og god erfaring. Den ble startet i august 2002.

Her får barna rolige dager med trygg lek i en stor deilig hage,

trivelige måltider, stille sovestund og mye omsorg.

Ta gjerne kontakt pr telefon eller mail!

Med vennlig hilsen

Marianne Espesæter

Satsningsområder

 

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST

Vi snakker med barnet om hva vi ser, gjør, hører, smaker og føler. Vi leser mye bøker og er opptatt av å utnytte enhver situasjon til utvikling av språk og kommunikasjon.

Språkkisten er et verktøy vi bruker i språkopplæringen

LÆRINGSMILJØ OG GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.

De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.

Glede

Glede og trivsel er viktig forutsetninger for å ha en god og lærerik

barnehagehverdag. Vi er opptatt av å skape glade dager for både små og store.

 

Tid

I en liten gruppe på 4 små og 1 voksen preges hverdagene av god tid.

Vi tar vare på øyeblikkene og vi har god tid til å ta dagene som de kommer.

 

Trygghet

Vi er opptatt av å se verden ut ifra barnets perspektiv. Med omsorg, nærhet,

forståelse og lydhørhet skal vi veilede barnet ut ifra ethvert barns behov.

 

Kvalitet

Familiebarnehagene er en pedagogisk virksomhet og en lærende organisasjon.

De ansatte deltar på kurs for å heve sin kompetanse og holder seg oppdatert til enhver tid. Barnehagene jobber målrettet med pedagogisk dokumentasjon. Dagens praksis legges til grunn for et systematisk refleksjonsarbeid.

 


 

bottom of page